X
تبلیغات
ریاضی - قوانین اصلی توان

ریاضی

تدریس و حل تمرین ریاضی

قوانین اصلی توان

۱)در ضرب اعداد توان دار :

الف)اگر پایه ها مساوی باشند یکی از پایه ها را نوشته و توان ها را جمع می کنیم.

۲۵ * ۲۷ ۱۲

ب)اگر توان ها مساوی باشند پایه ها را ضرب می کنیم و یکی از توان ها را می نویسیم.

۲۶ * ۵۶ = ۱۰۶

۲)در تقسیم اعداد توان دار :

الف)اگر پایه ها مساوی باشند یکی از پایه ها را نوشته و توان ها را از هم کم می کنیم.

۲۹ / ۲۳ ۶

ب)اگر توان ها مساوی باشند پایه ها را بر هم تقسیم می کنیم و یکی از توان ها را می نویسیم.

۶۷ / ۲۷ ۷

۳)توان در توان :

اگر عددی توان دار را مجددا به توان برسانیم توان ها را در هم ضرب می کنیم.

۳)۵۱۵

۴)توان- توان :

درعبارت هایی که به شکل amn هستند ابتدا باید m را به توان n برسانیم و آن را توان a در نطر بگیریم.

۲۵۳=۲۱۲۵

۵)قانون توان صفر :

هر عدد (به جز صفر) به توان صفر برابر است با یک.

۳0

شماره نام شکل قانون
۱ ضرب با پایه های مساوی

am * an = am+n

       

۲ ضرب با توان های مساوی

am * bm = (a*b)m

 

۳ تقسیم با پایه های مساوی

am / an = am-n

 

۴ تقسیم با توان های مساوی

am / bm = (a/b)m

 

۵ توان در توان

(am)n = am*n

 

۶ توان- توان

amn

 

۷ توان صفر

a0 =1

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم فروردین 1391ساعت 23:49  توسط مهشید  |